Dorin Baba visual artist
EGREDIOR - Putera auctoriala ca dar
(Dorin Baba & Marius Sidovius, 2014, Galeria de arta Dana, Iasi)Proiectul EGREDIOR, realizat în parteneriat cu Galeriile de artă Dana Iași, urmărește să investigheze şi să promoveze, prin metode artistice contemporane, forme de estetizare relaţională şi comunicaţională, ce pot contribui la combaterea clişeelor şi ideilor preconcepute, care ar putea limita percepţia asupra realităţii, provocând stări de nesiguranţă, frică, servilism, în relaţia dintre individ şi societate. Prin acest proiect se o doreşte o angajare în promovarea valorilor morale, proliferând o artă a dialogului, a relaţionării şi implicării.
Egredior desemnează, deopotrivă, "ieșire" și "înaintare, pasul spre "în afară", avansul centrifug, detașarea treptată, chiar în sens de urcuș. În acest proiect, conceptul "Egredior" este folosit în sensul disocierii de formule convenționale învechite ale manifestărilor artistice, pentru a construi culoare noi de colaborare, comunicare și relaționare a artistului cu persoane din mediul intelectual.(Dorin Baba)
Proiectul - de facturaă conceptuală - s-a desfășurat pe parcursul a cinci luni, în două etape: Colaborarea artistului cu un partener invitat în construirea proiectului și etapa a doua: înfăptuirea actului artistic, validarea lucrărilor de pictură ale invitatului ca opere de artă, prin semnarea pânzelor acestuia în prezența unui public numeros și a criticii de specialitate, de către artistul cu propria-i semnătură.
Având drept subtitlu "puterea auctorială ca dar", proiectul este conceput în formă colaborativă. Invitatul, Marius Sidoriuc (absolvent de sociologie, cu un doctorat filosofic despre "heterotopiile ruinei", obţinut la Universitatea "Al.I.Cuza" din Iaşi) a expus timp de o lună, în spaţiul galeriei Dana, pânze pictate de el cu vectori de mişcare şi însemnări grafice în raporturi cromatice contrastante, rezultate în urma unei cercetări care a avut ca temă "Miscarea" analizată din perspectivă sociologică şi filosofică. Într-o întâlnire organizată cu public şi critica de specialitate, pânzele invitatului Marius Sidoruc au primit în dar semnătura consacrată a artistului Dorin Baba, dovada de acceptare, apreciere şi recomandare a talentului său pentru pictură.
Cum poate fi interpretat aceast gest? Ca însuşire abuzivă a proprietăţii cuiva? Avem de-a face cu picturi originale sau, mai curând, cu nişte falsuri, cu piese lipsite de valoare?