Dorin Baba visual artist
Cântec nesfârșit (Novembre Numerique, 2022, Institutul Francez, Iași, România)
curator:
Petru BejanChanson Infinie - Cântec nesfârșit
Ce va fi inteligența artificială în viitor: creator sau spectator?
Odata cu dezvoltarea tehnologiilor avansate, ne este din ce în ce mai greu să putem defini o lume stabilă şi consistentă. Ordinea lucrurilor s-a schimbat radical în ultima perioada în baza unui algoritm aleatoriu, care transformă cunoașterea noastră într-o ficţiune în perpetuă schimbare. De la realitatea virtuală la narațiunea digitală, evoluția inteligenței artificiale a schimbat viziunea asupra realității în care trăim. Prin producţiile sale, arta devine și ea parte a întreprinderilor ştiinţifice, a cercetării și promovării inovației, a culturii digitale. Exista o puternică mobilizare în promovarea creației digitale în lume, un proiect ambițios care evoluează de la an la an. Instalația ”Chanson Infinie”, dezvoltată în baza unui proiect de artă tehnologică, scoate în evidență posibilitatea de creativitate a inteligenței artificiale, într-o capacitate de a deveni. Instalația este compusă din șase sculpturi robotizate care conțin, fiecare în parte, o bază de date cu vocalize care, împreună, în baza unui algoritm aleatoriu, compun un cântec care nu se repetă, indiferent de timpul de funcționare. Sculpturile reprezintă busturi feminine create din silicon, componente mecanice si electronice (hardware) care, în raport de sunetele pe care le propagă partea de software a sculpturii, dezvoltă o fină mișcare a capului și trupului, amplificând mesajul și prin vizual. În ansamblu, instalația vrea să arate interconectivitatea a șase entități artificiale într-o acțiune comună, crearea unui cânt, fiecare în parte contribuind cu sunete de tip vocalize la compunerea unei melodii irepetabile, fără sfârșit!